Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения

Нормативно основание: чл. 55, т. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.)

Чл. 55. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:
1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор; това изискване не се прилага за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар