Заповед за определяне на отговорно лице за техническата експлоатация на енергообзавеждането, когато е допустимо да не се назначи енергетик

Нормативно основание 1: чл. 8, ал. 5 и 6 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Чл. 8. (1) Техническата експлоатация на енергообзавеждането се осъществява от персонал, преминал специално обучение и проверка на знанията за заеманата длъжност.
....
(5) Енергетик може да не се назначава, когато електрическите уредби и съоръжения са за напрежение до 1000 V и потребителите не извършват производствена дейност.
(6) Когато не е назначен енергетик, задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но да е преминало обучение и проверка на знанията по тази наредба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар