Заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на ОХВС и лица имащи право на достъп

Нормативно основание: чл. 4., т. 7. на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
7. да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар