Заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на ОХВС и лица имащи право на достъп

Актуализация 26.04.2021 г. във връзка със Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г. за утвърждаване на формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС, в която е записано, че оценката на безопасността на съхранението се извършва от отговорните лица:

Изпълнението на тези изисквания се удостоверява чрез извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасните химикали (оценката) от отговорните за съхранението лица и документиране на всички стъпки от изпълнението на изискванията на Наредбата.

Нормативно основание: чл. 4., т. 7. на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
7. да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар