Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

С Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита и профилактиката на професионалните рискове и се определя наименованието на длъжността или на специализираната служба – „орган за безопасност и здраве при работа„.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице”

  1. Когато на лицето е възложено чрез заповед да изпълнява функциите на ОБЗР по 2 часа на ден, трябва ли да има отделна длъжностна х- ка или задълженията се включват към основната длъжност на лицето?

    • Здравейте, задълженията могат да бъдат описани в заповедта. Отделна длъжностна характеристика е задължително да има, ако е сключен втори трудов договор за изпълнение на функциите на ОБЗР.