Заповед за определяне на места, подходящи за назначаване на хора с трайни увреждания

Внимание: Законът за хората с увреждания не предвижда определен ред или процедура за изпълнение на задължението по чл. 38:

  • НЯМА изисквания за издаване на заповед за действия.
  • НЯМА изисквания за съгласуване с Комитет по условия на труд и/или служба по трудова медицина на работните места, на които ще се назначават хора с трайни увреждания.
  • НЯМА изисквания за издаване на заповед за определяне на места за назначаване на хора с трайни увреждания.

Налична е, обаче, инспекционна практика, при която от фирмите се изискват протокол. Оказа се, че това е просто погрешна комуникация, но ако все пак искате да се застраховате, ожете да ползвате  нашите примерни образци.

Те са написани универсално, така че да не изискват допълнителни действия. Написани са така, поради факта, че реално не се изискват.

Използвали сме понятието "дейности", а не "действия" с цел разграничаване от "предприемането на действия", от които започва да тече 3-месечния гратисен период. Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар