Заповед за утвърждаване на списък на определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 

Нормативно основание: чл. 25, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания:

Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи по чл. 26, ал. 1.

Няма нормативно определено съдържание на списъка.

Вижте и:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед за утвърждаване на списък на определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ ”

 1. Необходимо е, според мен, да се създаде единна практика в ИА ГИТ. В момента има 28 различни виждания от Д ИТ /28 области/не само по този въпрос. Тогава, може би, нещата ще се случват малко по-лесно и ще бъде малко по-ясно.

  • Напълно сте прав, инж. Минчев,
   До над достигат какви ли не тълкувания, дори такива, които напълно противоречат на ясни постановки в закона.
   Първоначалната информация беше, че се очаква да се направят изменения в закона по някои въпрос, така че да не се дава възможност за тълкувания, но не стана.
   Засега единственият начин да се противопоставим е да се изпращат писмени запитвания към МТСП за общи въпроси, а ако става въпрос за конкретен фирмен казус – препоръката е да се изпраща запитване в ИА ГИТ.