Заповед и дневник за извършване на проверки на инструменти с изолиращи ръкохватки за работа до 1000 V

Нормативно основание: чл. 144-147 от Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Чл. 144. Инструментите с изолиращи ръкохватки за работа под напрежение до 1000 V не се подлагат на механични и електрически изпитвания в лаборатория, но се проверяват преди всяко използване.

Чл. 145. (1) Визуален оглед на инструментите се извършва най-малко един път на 3 месеца със записване на резултата от огледа в дневник.
(2) При огледа на изолиращите покрития се установяват дефектите, които могат да намалят механичната и електрическата якост на изолацията.
(3) Преди извършване на оглед инструментите се почистват от замърсявания и омаслявания.

В наредбата няма посочени изисквания какво трябва да съдържа дневника или образец на такъв дневник.

В Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V има налично изискване за регистриране на проверките на защитните средства в дневник с посочване на датата и името на проверяващи.

Ако вече водите такъв дневник, но до момента не сте вписвали в него и инструментите с изолиращи ръкохватки, просто ги добавете там.

Тук ви предлагаме образец на заповед, с която се определят едно или повече лица, които да извършват проверките, както и като приложение към нея примерна форма на дневник. Можете да го модифицирате в съответствие с Вашите предпочитания и практика.

Не сме заложили индивидуално вписване на всеки инструмент поради трудно (дори невъзможно) обозначаване на инструментите с някакъв номер или марка, чрез които да се идентифицират в дневника. По този начин също и се спестява време при записите.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар