Заповед за дейности за изпълнение на задължението за назначаване на хора с трайни увреждания по чл. 38 ЗХУ

Законът за хората с увреждания не изисква издаването на такава заповед, но смятаме за необходимо работодателят да може да покаже, че е взел предвид изискванията на закона и е разпоредил на съответните длъжностни лица да предприемат мерки. С предлаганата от нас заповед сме систематизирали в няколко точки последователността от действия, които е необходимо да се извършат за изпълнение на изискванията

Използвали сме понятието "дейности", а не "действия" с цел разграничаване от "предприемането на действия", от които започва да тече 3-месечния гратисен период. Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар