Заповед за актуализация на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Чл. 3. (1) Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Актуализация на въведения физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП) може да се наложи поради различни причини, например:

  • предписание на ИА "Главна инспекция по труда";
  • промяна в организацията на работа - смени, работно време и др.;
  • негативни резултати от извършена оценка на въведения режим на труд и почивка;
  • предложение на работещите чрез Комитета/Групата по условия на труд и др.

Не е налично изрично изискване за издаване на заповед за въвеждане и/или актуализация на ФРТП, т.е. това може да стане по реда на текущата организация. Настоящата заповед е примерен организационен документ, който урежда последователността на действията и ангажираните лица.

Пълната статия е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Вашият коментар