Удостоверение за първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 9, ал. 4 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

На представителите в КУТ/ГУТ, завършили първоначално обучение, се издава удостоверение съгласно приложение № 1 на наредбата.
Удостоверението се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар