Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ

© Инструментът за планиране на периодични дейности по ЗБУТ е  под формата на таблица, в която сме систематизирали почти 100 дейности по безопасност и здраве при работа, за които има нормативни изисквания за периодично извършване.

В инструмента сме добавили и няколко дейности, за които няма изрично нормативно изискване, но те са следствие на такова или са добри практики.

Инструментът е във формат Excel и се състои от три листа (sheets).


1. В първия лист се намират указанията за работа с инструмента:

 

Инструмент за планиране на дейности - указания


2.  Във втория лист е същинския инструмент под формата на следната таблица:

 

Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ

Вашият коментар

3 мнения за “Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ”

    • И не само за перфекционистите :)
      Използвам случая да кажа, че ако някой забележи пропуск, ще сме благодарни да ни уведоми (по имейл, по телефон или тук).