Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ с външни фирми на територията на предприятието за определен срок

Нормативно основание: чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Този текст на писмена договреност (споразумение) е подходящ при работа на външни фирми на територията на предприятието за определен срок. Вие може да съкращавате, видоизменяте или допълвате текста.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар