Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ при дългосрочна съвместна работа на една площадка

Нормативно основание: чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Този текст на писмена договореност (споразумение) е подходящ, когато две или повече фирми постоянно имат общи работни места, обща площадка и пр.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар