Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да определи работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот и да им осигури обучение, като за целта използва информация от съответните нормативни актове.

Неизчерпателен списък на нормативните изисквания за първоначално и/или периодично обучение

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар