Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да определи работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот и да им осигури обучение, като за целта използва информация от съответните нормативни актове.

Неизчерпателен списък на нормативните изисквания за първоначално и/или периодично обучение

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар