Съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години

Нормативно основание: Съгласно процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица, един от документите, който се изисква от Инспекция по труда при заявление за разрешение на лице между 14 и 15 години е "Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години".

Няма конкретен образец, утвърден в нормативен акт или предоставен от инспекция по труда за случая.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар