Примерни протоколи от заседания на Комитета по условия на труд

Нормативно основание: чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други приложими нормативни актове.

Тук ще намерите:

  • образец на протокол от заседание на Комитета по условия на труд - празна бланка.
  • примерен протокол от заседание за първото тримесечие (с примерен дневен ред)
  • примери за дневен ред на заседание за второ, трето и четвърто тримесечие.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар