Протокол за съгласуване на работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му не изискват провеждане на консултации при определяне на работните места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона. Той изисква ежегодно, но не по-късно от края на януари, да има изготвен списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

От друга страна, при необходимост да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания, считаме за подходящо длъжностите, за които ще се търсят хора, да бъдат определени с помощта на службата по трудова медицина, тъй като в нея има специалист - трудов лекар, който може да даде подходящ съвет.

В допълнение, за да влезем в духа на социалния диалог, предлагаме при определянето на тези длъжности да се включи и представител или представители на работещите.

Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар