Протокол за съгласуване – застраховка „Трудова злополука“

Съгласно чл. 4. (1) на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ "Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол."

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар