Протокол за разследване на трудова злополука

Нормативно основание: Чл. 2, ал. 3 на Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

За резултатите от разследването се съставя протокол, който трябва да съдържа данните по чл. 10, ал. 1, като към него се прилагат писмени показания на свидетелите на злополуката.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар