Протокол за проверки/замяна на лични предпазни средства

В чл. 23.  на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е посочено, че работодателят трябва да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства, като за извършените проверки се съставя протокол.

Когато се установи, че има загубено, унищожено или повредено лично предпазно средство преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, това се удостоверява с протокол и се заменя с ново.

Образецът, който ви предлагаме, съчетава тези две изисквания - той може да бъде използван за документиране на извършените периодични проверки на личните предпазни средства, както и за протоколиране на откритите и заменени с нови лични предпазни средства.

В образеца сме предвидили проверката да се извършва от комисия, но няма конкретни нормативни изисквания за това кой представител на работодателя трябва да извършва проверката, както и изискване да бъде комисия, а не само един човек.
 

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар