Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 88. (1) на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл. 88. (1) Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали.

Забележка: В нормативната база няма образец на документ за приемане на скелето. Все още се използват различни актове, съставени по отменения с наредба 2/2004 г. Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи, но не е задължително да има разлика в протокола/ акта в зависимост от височината на скелето.

Тъй като в наредбата не е определен конкретен интервал за проверка на състоянието на скелето, като добра практика може да се използва посочения в същия отменен вече правилник срок от един месец за скелета, които не са използвани.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар