Протокол за проверка на повдигателно съоръжение от отговорното лице

Нормативно основание: чл. 56, ал. 1, т. 5 и чл. 56, ал. 2, т. 5 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 са длъжни:
......
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения, която включва:
а) външен преглед на повдигателните съоръжения;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им техническите прегледи.

Чл. 56. (2) Отговорните лица за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки са длъжни:
........
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки, която включва:
а) външен преглед на подвижните работни площадки;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на подвижните работни площадки с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са подвижните работни площадки и извършени ли са им техническите прегледи.

В наредбата не е поставено изискване за конкретно съдържание на документа.

Подготвили сме два образеца:

  1. Първият е по-общ и приложим за всички повдигателни съоръжения, за които се изискват посочените проверки.
  2. Вторият е по-подробен и е приложим за кранове, телфери и подвижни работни площадки.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

? Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

? Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

? Ръководства с добри практики.

? Презентационни и обучителни материали.

? Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

? Процедурите и образците са специално разработени от нас!

? Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар