Протокол от заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане и съгласуване на списъка на безплатното работно и униформено облекло

Съгласно чл. 6 (2) работодателят писмено определя списъка на работните места и работещите, които имат право на безплатно работно облекло след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар