Протокол от учредително заседание на КУТ

Нормативно изискване: чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Няма конкретно нормативно изискване и определени правила и ред за провеждане на учредително заседание. Прието е като добра практика първото заседание на КуТ да се нарича по този начин.

Няма конкретни нормативни изисквания как да протича заседанието на КУТ, как да бъде (и дали да бъде) документирано или в кои случаи то е легитимно.

Няма конкретни нормативни изисквания да се избира протоколчик на заседанието, кой да бъде протоколчика или от кои лица да бъде подписан протокола от заседание.

Представеният образец е препоръчителен, но може да бъде променян в зависимост от Вашите нужди.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте повече за абонаментите

Вашият коментар