Програма за първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 9 и 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Учебната програма за първоначално обучение на представителите КУТ/ГУТ:
- е с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа;
- в нея задължително трябва да са предвидени до 7,5 учебни часа за индивидуално или групово разработване на практическа задача.
- в нея трябва да се предвиди накрая семинарно занятие за обсъждане на разработките по практическата задача.
- задължително съдържа десет описани в наредбата теми, които трябва да бъдат с продължителност минимум по един учебен час.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар