Програма за първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 9 и 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Учебната програма за първоначално обучение на представителите КУТ/ГУТ:

 • е с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа;
 • в нея задължително трябва да са предвидени до 7,5 учебни часа за индивидуално или групово разработване на практическа задача.
 • в нея трябва да се предвиди накрая семинарно занятие за обсъждане на разработките по практическата задача.
 • задължително съдържа десет описани в наредбата теми, които трябва да бъдат с продължителност минимум по един учебен час.
   

  Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

  При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

  СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

  ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар