Програма мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска

Съгласно чл. 16. (1) на Закона за здравословни и безопасни условия на труд "при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
...
2. в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство...

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар