Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи.

Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. "опитен работник", който се определя от ръководещия инструктажа.

С този образец на нареждане, се документира "прехвърлянето" на инструктирания от определения в заповедта инструктиращ към опитния работник. Това е важна част, защото по време на инструктажа на работното място инструктираният няма право да работи самостоятелно, а от документа е видно кое е лицето, което носи отговорност за това в конкретния момент.
 

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар