Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи.

Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. "опитен работник", който се определя от ръководещия инструктажа.

С този образец на нареждане, се документира "прехвърлянето" на инструктирания от определения в заповедта инструктиращ към опитния работник. Това е важна част, защото по време на инструктажа на работното място инструктираният няма право да работи самостоятелно, а от документа е видно кое е лицето, което носи отговорност за това в конкретния момент.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар