Картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика

Нормативно основание:

Чл. 13. (2) Работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и смеси (Закон за здравословни и безопасни условия на труд)

Чл. 101. (1) За всяко предприятие и работно място се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика (Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване)


В нормативен документ няма по-конкретни изисквания или указания относно съдържанието на картотеката.

Ако погледнем към добрите практики по света, намираме различни образци на подобна картотека/ регистър на опасните химични агенти. Някои са по-прости, тип таблица с наименование, производител, дата на ИЛБ, максимално количество на площадката. Други изискват повече информация и тя се свързва директно и с оценката на риска.

Ние ви предлагаме образец на картотека с три варианта - препоръчителен, разширен и минимален.

Изберете един от вариантите, който да ползвате! Можете също да добавяте колони или да премахнете, според Вашите виждания и необходимост.

Указания за попълване на всяка колона от картотеката ще намерите във файла като коментари към съответната заглавна клетка на колоната, както и по-долу.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар