Искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Нормативно основание:

Чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от Кодекса на труда.

Чл. 302. (2) Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
чл. 303 (3) Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Чл. 15 на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Чл. 15. Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за всеки отделен случай.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар