Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС и контрол за спазване на правилата

Нормативно основание: чл. 4, т. 8 и 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
8. да разработват и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства.
9. да разработват и прилагат инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по т. 8

Съгласно чл. 7. (1) на същата наредба с инструкциите трябва да се въведат правила безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси; употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства за защита, когато това се налага и предоставяне на информация относно опасните свойства на химичните вещества и смеси; достъп до опасните химични вещества и смеси, които са предмет на съхранение.

В настоящата инструкция сме обединили две изисквания - за правила относно безопасното съхранение и правила за осъществяване на контрол за изпълнението на описаните правила. По отношение на правилата за достъп е направена препратка към усливията на Заповедта за определяне на отговорни лица за съхранението и лицата, които имат право на достъп.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар