Инструкция за обучението на отговорните лица за съхранението на ОХВС

Нормативно основание: чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
10. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар