Дневник за регистриране на трудоустроените лица

Нормативно основание:чл. 2 (3) от Наредба за трудоустрояване

чл. 2 (3) В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица.

Няма нормативно утвърден образец на този дневник. Не се изискват саморъчни подписи и други атрибути и дневникът може да се води в електронен вид.

Поради честата практика в този дневник да се вписват не само трудоустроените лица, а да се води отчетност за всички лица с решения на ТЕЛК/НЕЛК във фирмата предлагаме два образеца.

Първият спазва минималното изискване - да се води дневник за регистриране на трудоустроените лица и съдържа само тази информация.

Вторият образец е малко по-разширен вариант (в excell), който ви дава възможност за по-пълно проследяване на всички лица с решения на ТЕЛК/НЕЛК, както и проследяване на лицата, с които се изпълнява квотата по Закона за хората с увреждания.

С втория вариант лесно можете да сте сигурни и да покажете, че няма припокриване - едно и също лице да заема място както по квотата по ЗХУ, така и място в списъка на местата, определени за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (по чл. 315 КТ).

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар