Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления

Нормативно основание: чл. 61, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.


Забележка: Лицата по чл. 56, ал. 1 са определените отговорни лица за безопасната експлоатация. Няма поставени конкретни изисквания какво трябва да съдържа дневника за проверка на изправността на товарозахващащите приспособления.


Няма нормативно определен образец за документиране на ежемесечните проверки, поради което ви предлагаме два варианта, които можете да приложите в зависимост от конкретните фирмени условия.

Важно:

В брой 10 на ДВ бяха направени изменения и допълнения на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, с които сапаните отпаднаха от обхвата на товарозахващащите приспособления.

В тази връзка отпадна изискването за осигуряване на технически надзор на сапаните и техни ежемесечни проверки.

Вписано бе, обаче, изискване ползвателят да осигури тяхната безопасна експлоатация и да следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка.

За да осигурите изпълнението на това изискване, може да се продължи като добра практика извършването на ежемесечни проверки на сапаните и да използвате отново някой от образците тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар