Дневник за експлоатация на електрокар/мотокар

Нормативно основание: т.4 на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и т. 68 на Приложение № 1 към чл. 7, т. 1. на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

4. За всеки електрокар и мотокар се води документация, в която се вписват данните за кара: заводски номер, година на производство, дата на пускане в експлоатация, планови технически прегледи, обслужване, забелязани дефекти, планови и извънпланови ремонти, смяна на части и агрегати, поставяне на допълнителни приспособления и др.

68. След работа карът се почиства и се паркира на определеното за това място, като в сменния дневник се записват забелязаните неизправности.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар