Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

Работодателят има право да прецени в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори какъв да бъде органът по безопасност и здраве при работа.

Една от възможностите е да бъде назначено с трудов договор лице, което да изпълнява тези функции.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват три позиции, свързани с изпълнение на дейности по здравословни и безопасни условия на труд. Това са:

  • 1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
  • 2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
  • 3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа

Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд спада към:

  • клас 1 – ръководители
  • подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
  • единична група 1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар