Декларация за конфиденциалност от зам.председателя на КУТ/представителя на работещите в ГУТ

Нормативно изискване: Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд са длъжни:

 • да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;
 • за тези свои задълженията да подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия.
  Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

  Стани част от стотиците абонати

  Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

  Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

  ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар