Декларация от родител /попечител/ настойник за искане на разрешение за наемане на непълнолетно лице

Нормативно основание: чл. 6 на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Чл. 6. Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за:
1. възможните рискове в работата;
2. мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Забележка: Няма конкретно нормативно изискване за изготвяне и подписване на декларация от родителя/ попечителя за уведомяването. Декларацията обаче е един от документите, които се изискват за представяне в инспекция по труда заедно с искането за издаване на разрешение за наемане на непълнолетно лице.
Няма конкретен образец, изискван от Инспекцията по труда.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар