Задължения на работодателя за санитарно-битово обслужване

Случвало ли ви се е да се чудите на какво основание са разходите за прах и сапун в производството или да се питате осигуряването на минерална вода задължение на работодателя ли е или социална придобивка.

Поддържането на чистота, осигуряването на стаи за почивка и организация за действия по оказване на първа помощ са задължения на работодателя, свързани с превантивните мерки за ограничаване и намаляване на професионалните рискове.

За някои от тези дейности има конкретни изисквания, а за друго е поставена рамката и оставена възможността работодателят сам да прецени как точно да изпълни своето задължение.

В тази статия ще научите има ли и какви са изискванията за:

  • съблекални и/или място за лични вещи;
  • душови помещения;
  • умивалници с топла и студена вода;
  • санитарни възли;
  • осигуряване на питейна вода;
  • осигуряване на хигиенни материали;
  • стаи за почивка;
  • стая за жената;
  • стая за първа помощ.

Вашият коментар

1 мнение за “Задължения на работодателя за санитарно-битово обслужване”