Усещане за цвят*

Автор: Гл. ас. Боряна Георгиева**

Abstract: The subject of the paper is description of colour association in different cultures and individuals; ways of affects of colour; relationship between the choice of a favourite colour and character; different (specific) sense of colour.
Keywords: sense of colour, affects of colour, human character, synaesthesia.

Всеки цвят е свят, пълен с тайни и чувства

Въведение

Цветът съществува като даденост, като неразделна част от заобикалящия ни свят. Цветът е възприятие. Хората възприемат цвета само чрез едно сетиво: очите, но той поражда много и най-различни емоции. Доказано е, че съществува и цветови слух, т.е. на всеки цвят отговаря музикална нота, но това явление не може да се опише за всеки конкретен цвят.
Процесът на виждане на даден обект се явява процес на реагиране на него. Някои хора не могат да видят цветовете, а други реагират различно от мнозинството, но обикновено човешките очи работят по един и същи начин, и еднаквите стимулиращи процеси предизвикват еднакъв отговор във визуалната система на човека.
Характерът и изразителността на цветовете може значително да се изменя в зависимост от асоциациите, които пораждат. Всеки човек се опитва да обясни емоционалната характеристика на един или друг цвят с характера на предметите, на които обикновено вижда този цвят. Това е силно индивидуална особеност, зависеща от множество и различни фактори. Тук трудно могат да се установят каквито и да било правила.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате