Трудово-медицинско обслужване в сектор селско стопанство в България

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева; Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

Селското стопанство е един от най-опасните сектори на производството. Селскостопанските работници са заети с редица дейности като традиционно земеделие и животновъдство, ремонт на машини, запояване, прилагане на различни химикали. Условията на труд често включват интензивна сезонна работа с удължено работно време в тежки физични условия, често с големи машини и животни.

Селскостопанските работници са изложени на остра и хронична експозиция на широк кръг различни фактори, които могат да окажат влияние върху здравето (1, 2), като репетативни движения, напрежение и пренапрежение на мускулно-скелетната система (3, 4), респираторни вредности (5), токсични химикали (6, 7), психосоциален стрес (8, 9) и различни болести, предавани от животни (1, 8, 10).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате