Резултати от извършените проверки в хладилно-амонячните компресорни инсталации

В изпълнение на Програма 6 “ Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в хладилно-амонячните компресорни инсталации (ХАКИ) извън списъка на предприятията за периодичен контрол (с наличие на амоняк под 1 тон)” от плана на ИА “ГИТ” за 2009 година и Заповед № 0164 / 27.04.2009 год. на Изпълнителния директор на агенцията бяха организирани и проведени проверки в предприятията, ползващи за нуждите на производството си хладилни амонячно-компресорни инсталации с количества амоняк под 1 тон.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.