Информационен лист „Разтворители в строителството“

Разтворители има в лепила, почистващи течности, епоксидни смоли, втвърдители, лакове, настилки (асфалт или въглищен катран), бои, разредители за бои и грундове.