Изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан

Автори: Зоя Цонева и Соня Въчинска, Катедра „Индустриален дизайн“, ТУ-Варна

ВЪВЕДЕНИЕ

От както човекът съществува на земята, използва всякакви инструменти като ги хваща с ръка. Най-ранното използване на предмети датира от преди 2,6 милиона години.

По това време Homo habilis използва малки кръгли камъни с един режещ ръб. Към края на късния палеолит преди 50 000 – 30 000 години, камъните използвани като сечива станали все по-съвършени. Употребата на предмети се смята за белег на интелигентност. Развива се теорията, че използването на инструменти стимулира развитието на човешкия мозък.

Увеличаването на потреблението на различни предмети, дава възможност за лов и консумиране на по-качествена и по-богата на енергия храна от растителната. Установено е, че човешкият мозък е изключително енергоемък орган и консумира около една пета от енергията необходима на човек за ден [1].

Разбира се всеки от инструментите има обособено място за хващане с ръка. Така може да се каже, че ръкохватките са стари почти колкото света.

Първите представители са били приспособявани, така че просто да не нараняват ръката на ползвателя на инструмента и донякъде да спомагат за по-лесното изпълнение на задачата за която са били предназначени (виж фиг.1).

Първите инструменти били изработвани от камък, кремък, кост или дърво. Човекът е бил винаги устремен да подобри инструментите си функционално, да защити себе си, близките си и да постигне с това по-добър начин на живот.


Фиг.1. а) б). Артефакти от инструменти намерени в Тексас, използвани в периода от преди 13 200 до 15 500 години[А]. в) Брадва и колчан със стрели използвани през медната епоха в Европа [Б].

Инструментите били изработвани според индивидуалните изисквания на ползвателя и в последствие непрекъснато усъвършенствани.

Към съвременните ръкохватки се предявяват изисквания да отговарят на антропометричните и физиологичните характеристики на човешката ръка. Формата трябва да съответства на начина на захващане - с пръсти или с длан.

Неправилно проектираните ръкохватки могат да доведат до Мускулно скелетни смущения (МСС) при ръката, получаващи се от дейности свързани с наранявания и синдром на карпалния тунел.

Тези заболявания са скъпи за лечение, много разпространени и същевременно най-предотвратими. На работните места в Европа, загубите възлизат на повече от 647 000 загубени работни дни годишно (според данни на OSHA[2]).

Такива увреждания могат да бъдат предотвратени или най-малкото силно намалени чрез създаване на подходящ ергономичен дизайн на ръкохватките като цяло.

В тази статия ще се разгледат най-често срещаните видове ръкохватки, а именно ръкохватки за силов захват с цяла длан, техните функции, как се хващат с ръка, посоката на силите на които са изложени и как това обуславя тяхната форма, като се изведат критерии за проектиране, и оценяване.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар