Работен вариант на ISO 45001 – новият ISO стандарт с изисквания относно системите за управление на здравето и безопасността при работа

През 2013 г. Международната организация по стандартизация (ISO) стартира работа по ревизия на стандарта OHSAS 18001 с цел издаване на нов ISO стандарт с изисквания относно системите за управление на здравето и безопасността при работа.

Работното заглавие на новия стандарт е ISO 45001 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

В основата на новия стандарт е OHSAS 18001, като се добавят някои акценти по отношение на ролята и ангажимента на висшето ръководство (вкл. разширяване на обхванатите лица с отговорности, свързани със ЗБУТ) в организацията и осигуряване на условия при изпълнение на дейности по договори с подизпълнители.

Крайният срок за публикуване на финалната версия е септември 2016 г.

Публикуваме тук работния вариант на Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.