Резултати от извършените проверки – производство на пластмасови и каучукови изделия

В процеса на инспектиране на отделните работни места в предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия са извършени контролни измервания на факторите на работната среда ((шум 99 бр.), осветеност (105 бр.), токсични вещества (2 бр.), прах (1 бр.) и електростатични полета (3 бр.)) в отделни работни зони. Извършени бяха и измервания на импеданса на контура “фаза – защитен проводник” (187 бр.) и преходните съпротивления на различни заземления и мълниезащитни инсталации с оглед доказване ефективността на защитните мероприятия по електробезопасност и състоянието на мълниезащитите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.