Професионални рискове при селскостопанските работници

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева, Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 1

Селскостопанските работници са изложени на остро и хронично въздействие на редица фактори при работа, които могат да окажат влияние върху здравето им. Трудът им често е тежък, включващ удължено работно време, тежки условия и пренапрежение на мускулно-скелетната система, репетативни движения, респираторни вредности, токсични химикали, психосоциален стрес и различни болести, предавани от животни (1, 2).

Тези дългогодишни проблеми продължават да са актуални. Появата на нови производствени методи, проблемите, свързани с околната среда, технологиите и демографските промени на работната сила създават и нови рискове.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате