Какво означава пробация, когато ни осъдят за трудова злополука?

В някои присъди във връзка с трудови злополуки, виновното лице се наказва с пробация.

В тази информация, например, е посочено че за кранист, откъснал крака на колега при трудова злополука, районният съд е определил наказание пробация за краниста за срок от шест месеца.

Добре е работещите да знаят какви могат да бъдат последствията при нарушение на правилата и изискванията по здраве и безопасност при работа, когато това доведе до злополука, при кояот пострадва техен колега.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент