Представители на работниците и служителите по чл. 7 и 7а КТ

Източник: Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите.

Действащото трудово законодателство след допълненията на Кодекса на труда от юни 2006г. /ДВ.бр.48 от 2006г./, в сила от 01.08.2006г. установява две категории представители на работниците и служителите, избирани от общото събрание на работниците и служителите:

* представители по чл.7, ал. 2 от КТ;
* представители по чл.7а от КТ

В законодателството и практиката се е наложило разграничението между тях по законовите разпоредби, в които двете категории представители на работниците и служителите са установени /чл.7, ал.2 и чл.7а от КТ/, поради което то се използва за краткост и в следващите редове. Но всъщност те се различават по характера на въпросите, по които двете категории представители на работниците и служителите биват информирани и консултирани: представителите по чл.7, ал.2 от КТ – по важни въпроси на управлението и дейността на предприятието /чл.130а, чл.130б и др. от КТ/, а представителите по чл.7а от КТ – по текущи въпроси на икономическото състояние и организацията на труда /чл.130в и чл.130г от КТ/.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате