Легионелози

Доц. Майда Тихолова (Катедра инфекциозни болести, МУ, София), проф. Иван Митов (Катедра микробиология, МУ, София)

Определение
Остро инфекциозно заболяване, което се причинява от Legionella pneumophila и протича под формата на тежка пневмония (легионерска болест) или грипоподобно заболяване (треска на Pontiaс).
Ключови думи: водниста диария, противодиарийни средства, racecаdоtril, рехидратираща терапия

Етиология
Род Legionella включва 48 вида и повече от 70 серогрупи с множество серотипове. Около половината от тях причиняват инфекции в човека. Основният причинител на легионелозите е Legionella
pneumophilа, серотипове, които са отговорни за 85% от заболяванията. Те са нежни пръчковидни (0,3–0,9 х 1–8 μm) грам-отрицателни бактерии с изразен полиморфизъм. Подвижни са и имат 1 до 2 полярно разположени ресни. Притежават пили, които са важни фактори на адхезията. Много видове имат микрокапсули, които потискат фагоцитозата. Не образуват спори.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.