Длъжен ли е работодателят да знае кои работници и служители ползват предварителна закрила при уволнение

Д-р Андрей Александров, директор на дирекция „ Трудово право” в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници”

Предварителната закрила при уволнение традиционно поставя многобройни и сложни въпроси пред трудовоправната теория и съдебната практика. Съществува ли правно задължение за работодателя да събира информация за това кои работници и служители попадат в персоналния обхват на предварителната закрила по чб.333, съответно длъжни ли са самите работници и служители да разкриват такава информация. Въпреки че на пръв поглед отговорът изглежда положителен, законодателството съдържа различни разрешения за отделните групи закриляни служители, което често става причина за обърквания и затруднения в практиката.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.