Биологични агенти в работна среда

biologichniВ хода на присъединяването на България към Европейския съюз се осъществява хармонизиране на нормативната уредба, касаеща здравословните и безопасни условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.